Nabycie akcji przez podmiot blisko związany z osobą nadzorującą

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 16 marca otrzymał od pana Grzegorza Bielowickiego informację o nabyciu przez podmiot blisko z nim związany FULCRUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY akcji spółki.

FULCRUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY nabył 200 tys. akcji emitenta w łącznej cenie 8,6 mln zł (czyli 43 zł za jedną akcję).

Zawiadomienie zostało złożone na podstawie art.160 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29.07.2005 w związku z tym, że Grzegorz Bielowicki jest członkiem rady nadzorczej Spółki.

Transakcję zawarto w formie umowy cywilnoprawnej w dniu 14 marca 2016 r.