Nabycie akcji przez podmiot blisko związany z osobą nadzorującą

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 1 marca otrzymał od pana Andrzeja Różyckiego zawiadomienie o nabyciu przez podmiot blisko z nim związany NAPOLEON FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY akcji spółki.

NAPOLEON FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY nabył 200 tys. akcji emitenta w łącznej cenie 7 mln zł (czyli 35 zł za jedną akcję). Zawiadomienie zostało złożone na podstawie art.160 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29.07.2005 w związku z tym, że Andrzej Różycki jest członkiem rady nadzorczej Spółki.

Transakcję zawarto w formie umowy cywilnoprawnej.