Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy decyzji dot. dywidendy

Opublikowano: 2018-08-07 godz. 15:19

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki LIVECHAT Software S.A., informuje, że w dniu 7 sierpnia 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2018 r.

Zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jednostkowy zysk netto LiveChat Software S.A., który w roku finansowym zakończonym 31 marca 2018 r. wyniósł 48.073.333,49 zł został przeznaczony na: - Wypłata dywidendy - 45.577.500,00 zł - Kapitał zapasowy - 2.495.833,49 zł

Prawo do dywidendy przypada na 25.750.000 akcji Spółki, oznacza to, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,77 zł.

Dzień Dywidendy wyznaczono na 14 sierpnia 2018 r., a Dzień Wypłaty na 21 sierpnia 2018 r.