Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie decyzji dot. dywidendy

Opublikowany: 2016-07-18 19:10

Zarząd Spółki LIVECHAT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”), informuje że w dniu 18 lipca 2016 r. Walne Zgromadzenie podjęło decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2016 r. Zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jednostkowy zysk netto LiveChat Software S.A., który w roku finansowym zakończonym 31 marca 2016 r., wyniósł 27.916.025,35 PLN, zostaje podzielony w taki sposób, że:

  • 27.810.000,00 PLN - przeznaczone zostało na dywidendę
  • 106.025,35 PLN - przeznaczone zostało na kapitał zapasowy.

Oznacza to, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,08 PLN. Dzień Dywidendy został ustalony na 27 lipca 2016 r. a Dzień Wypłaty na 4 sierpnia 2016 r.