Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Opublikowany: 2016-07-08 12:33

Zarząd LiveChat Software S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 8 lipca otrzymał zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osobą bliską związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Powiadomienie zostało sporządzone w oparciu o art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE i stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załącznik (.pdf): Powiadomienie NAPOLEON FIZ