Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji

Opublikowano: 2018-10-16 godz. 18:04

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd LIVECHAT Software S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 października 2018 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. W skład Rady Nadzorczej powołane zostały następujące osoby: - pan Maciej Jarzębowski - pani Marta Ciepła - pan Jakub Sitarz - pan Marcin Mańdziak - pan Michał Markowski

Zgodnie z oświadczeniami przekazanymi przez wyżej wymienione osoby, nie prowadzą one działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pozostałe informacje na temat powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym.