Rekomendacja w sprawie podziału zysku

Opublikowano: 2018-06-28 godz. 11:30

Zarząd LiveChat Software S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 roku podjął uchwałę dotyczącą podziału zysku netto za okres roku obrotowego od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Zgodnie z nią zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu następujący podział jednostkowego zysku LiveChat Software S.A., który wyniósł 48.073.333,49 zł:

Wypłata dywidendy – 45.577.500,00 zł

Kapitał zapasowy – 2.495.833,49 zł

Oznacza to, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,77 zł.

Po uwzględnieniu zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za okres obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. w wysokości 11.330.000 zł (tj. 0,44 zł na jedną akcję) wypłaconej akcjonariuszom na podstawie Uchwały Zarządu Spółki Nr 01/12/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy oraz drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za okres obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. w wysokości 11.330.000 zł (tj. 0,44 zł na jedną akcję), która zostanie wypłacona akcjonariuszom na podstawie Uchwały Zarządu Spółki Nr 02/06/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy do wypłaty akcjonariuszom pozostaje łączna kwota 22.917.500 zł (tj. 0,89 zł na jedną akcję).

Zarząd zarekomenduje wyznaczenie Dnia Dywidendy na 14 sierpnia 2018 r. a Dnia Wypłaty na 21 sierpnia 2018 r.