Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017/2018 roku finansowym

Opublikowano: 2018-08-02 godz. 14:46

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LIVECHAT Software S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 7 sierpnia 2018 r. wraz z projektami uchwał, przekazuje do publicznej wiadomości Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017/2018 roku finansowym, które stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017/2018 roku finansowym