Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 sierpnia 2022

Zarząd LIVECHAT Software S.A. podaje do publicznej wiadomości uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 sierpnia 2022 r. Uchwały są są dołączone do raportu jako załącznik.