Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 października 2018 r.

Opublikowano: 2018-10-16 godz. 18:07

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LIVECHAT Software S.A. podaje do publicznej wiadomości uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 października 2018 r.

Treść uchwał stanowi załącznik do raportu.