Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 sierpnia 2018 r.

Opublikowano: 2018-08-07 godz. 22:30

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LIVECHAT Software S.A. podaje do publicznej wiadomości uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 sierpnia 2018 r.

Treść uchwał stanowi załącznik do raportu.