Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu

Opublikowano: 2018-10-28, godz. 12:09

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LIVECHAT Software S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 października 2018 r. na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji, na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej został wybrany pan Maciej Jarzębowski, na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej został wybrany pan Jakub Sitarz.

Do Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej zostali powołani: - pan Marcin Mańdziak - Przewodniczący Komitetu Audytu, - pan Michał Markowski - Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu, - pan Jakub Sitarz - Sekretarz Komitetu Audytu.

Powołani Członkowie Komitetu Audytu spełniają kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.