Znaczący akcjonariusze na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 października 2018 r. - korekta

Opublikowano: 2018-10-18 godz. 14:26

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA

Zarząd LIVECHAT Software S.A. („Spółka”) informuje, że w Raporcie bieżącym nr 34/2018 z dnia 16 października 2018 r. wystąpiła oczywista omyłka pisarska dotycząca dwukrotnego wymienienia akcjonariusza Macieja Jarzębowskiego oraz podania udziałów poszczególnych akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów i w głosach na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 16 października 2018 r. we Wrocławiu („NWZ”).

Prawidłowa informacja dotycząca akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ powinna brzmieć: „1. Mariusz Ciepły - 4 010 000 akcji/głosów; 15,57% w ogólnej liczbie głosów; 26,63% w głosach na NWZ

2. Maciej Jarzębowski - 3 010 030 akcji/głosów; 11,69% w ogólnej liczbie głosów; 19,99% w głosach na NWZ

3. Jakub Sitarz – 3 010 000 akcji/głosów; 11,69% w ogólnej liczbie głosów; 19,99% w głosach na NWZ

4. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 1 590 680 akcji/głosów; 6,18% w ogólnej liczbie głosów; 10,57% w głosach na NWZ

5. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Avila BZ WBK – 1 400 000 akcji/głosów; 5,44% w ogólnej liczbie głosów; 9,30% w głosach na NWZ

6. Urszula Jarzębowska – 1 210 250 akcji/głosów; 4,70% w ogólnej liczbie głosów; 8,04% w głosach na NWZ.

Ogółem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było 15 055 666 akcji i głosów, co stanowi 58,47% ogólnej liczby akcji i głosów.”