Znaczący akcjonariusze na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 października 2018 r.

Opublikowano: 2018-10-16 godz. 18:09

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA

Zarząd LIVECHAT Software S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 października 2018 r. we Wrocławiu („NWZ”):

1. Mariusz Ciepły - 4 010 000 akcji/głosów; 15,27% w ogólnej liczbie głosów; 26,63% w głosach na NWZ

2. Maciej Jarzębowski - 3 010 030 akcji/głosów; 11,69% w ogólnej liczbie głosów; 23,24% w głosach na ZWZ

3. Jakub Sitarz – 3 010 000 akcji/głosów; 11,70% w ogólnej liczbie głosów; 19,99% w głosach na NWZ

4. Maciej Jarzębowski – 3 010 030 akcji/głosów; 11,70% w ogólnej liczbie głosów; 19,99% w głosach na NWZ

5. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 1 590 680 akcji/głosów; 10,56% w ogólnej liczbie głosów; 9,34% w głosach na NWZ

6. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Avila BZ WBK – 1 400 000 akcji/głosów; 5,44% w ogólnej liczbie głosów; 9,20% w głosach na NWZ

7. Urszula Jarzębowska – 1 210 250 akcji/głosów; 4,70% w ogólnej liczbie głosów; 8,04% w głosach na NWZ.

Ogółem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było 15 055 666 akcji i głosów, co stanowi 58,47% ogólnej liczby akcji i głosów.