Znaczący Akcjonariusze na Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 lipca 2016 r.

Opublikowany: 2016-07-19 11:15

Zarząd LIVECHAT Software S.A. („Spółka”) przedstawia w załączeniu wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 18 lipca 2016 r. we Wrocławiu.

Załącznik (.pdf): Znaczący akcjonariusze