Znaczący akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7 sierpnia 2018 r.

Opublikowano: 2018-08-07 godz. 22:39

Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd LIVECHAT Software S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 7 sierpnia 2018 r. we Wrocławiu („ZWZ”):

1. Mariusz Ciepły - 4 010 000 akcji/głosów; 15,27% w ogólnej liczbie głosów; 30,96% w głosach na ZWZ

2. Maciej Jarzębowski - 3 010 030 akcji/głosów; 11,69% w ogólnej liczbie głosów; 23,24% w głosach na ZWZ

3. Jakub Sitarz – 3 000 000 akcji/głosów; 11,65% w ogólnej liczbie głosów; 23,16% w głosach na ZWZ

4. Urszula Jarzębowska – 1 210 250 akcji/głosów; 4,70% w ogólnej liczbie głosów; 9,34% w głosach na ZWZ

5. Bank Handlowy SA – 743 881 akcji/głosów, jako pełnomocnik 14 zagranicznych funduszy inwestycyjnych, głosujący jednolicie z tych akcji; 2,89% w ogólnej liczbie głosów; 5,74% w głosach na ZWZ