Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software S.A.

Opublikowano: 2018-09-18 godz. 17:08

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacja bieżące i okresowe

Zarząd LIVECHAT Software S.A. (“Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402[1] oraz art. 402[2], Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 16 października 2018 roku, na godzinę 12:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mandziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 64 lokal 28/1 (Budynek Sky Tower 28 piętro).

Pełną treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz porządkiem obrad Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik 1: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ LIVECHAT Software Załącznik 2: Projekty uchwał NWZ LIVECHAT Software