Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software S.A.

Opublikowano: 2018-07-06 godz. 10:45

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacja bieżące i okresowe

Zarząd LIVECHAT Software S.A. (“Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402[1], Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 07 sierpnia 2018 roku, na godzinę 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w biurze Spółki przy ul. Zwycięskiej 47 we Wrocławiu.

Pełną treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz porządkiem obrad Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik 1: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ LIVECHAT Software Załącznik 2: Projekty uchwał ZWZ LIVECHAT Software