Życiorysy członków Rady Nadzorczej

Opublikowano: 2016-07-26 11:41

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego 21/2016 Zarząd LiveChat Software S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki. Życiorysy stanowią załącznik do raportu bieżącego.

Jednocześnie Spółka informuje, że nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Załącznik: Życiorysy członków Rady Nadzorczej