Walne Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 18 sierpnia 2022 r.

Webcast z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 18 sierpnia 2022 r.

Raport bieżący nr 13/2022
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 sierpnia 2022

Raport bieżący nr 11/2022
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LiveChat Software S.A. na dzień 18 sierpnia 2022 r.

Dokumenty na Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 18 sierpnia 2021 r.

Webcast z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 18 sierpnia 2021 r.

Raport bieżący nr 14/2021
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 sierpnia 2021

Raport bieżący nr 12/2021
Dokumentacja na Walne Zgromadzenie

Raport bieżący nr 8/2021
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LiveChat Software S.A. na dzień 18 sierpnia 2021 r.

Treść przemówienia Mariusza Ciepłego, prezesa zarządu:

Witam serdecznie, dzień dobry.

Nazywam się Mariusz Ciepły i jestem prezesem zarządu w spółce LiveChat Software SA. Dziś jest szczególny dzień, mamy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Jest godzina 15:00, więc startujemy.

Dzisiaj jest dzień specjalny, podsumowujemy rok finansowy 2020/21. Ten rok był czasem szczególnym, zarówno dla naszej organizacji, jak i naszego biznesu. Jesteśmy dumni, że nasz zespół pomógł nam osiągnąć wyniki, które są rekordowe. Nawet jeśli takie są co roku. Przebiliśmy MRR (miesięczna powtarzalne sprzedaż) na poziomie 4 mln dolarów. Mamy ponad 33 tysięcy klientów na produkcie LiveChat. To co cieszy najbardziej to zwiększający się udział nowych projektów, takich jak chociażby ChatBot, w przychodach firmy.

Miniony rok był szczególny. Oczywiście musieliśmy mierzyć się z pandemią, ale to też czas w którym zwiększyliśmy nasz zespół. Urośliśmy o ponad 25%, mamy teraz ponad 230 osób na pokładzie. Jesteśmy dumni, że nas zespół pracuje, nie poddając się trudom wynikającym z pandemii. Przeszliśmy na tryb pracy zdalnej i możemy powiedzieć, że jesteśmy mocniejsi niż kiedykolwiek i spokojnie patrzymy w przyszłość.

Nie stawiamy sobie żadnych celów finansowych na kolejny rok finansowy, który już w tej chwili trwa. Rok temu opublikowaliśmy Konstytucję LiveChat w której przedstawiliśmy wizję i misję dla naszej organizacji, którą jest budowanie narzędzi mających łamać bariery komunikacyjne w biznesie. To jest nasz cel, to jest cel naszego zespołu. Mamy więc pewną misję do spełnienia i chcemy, żeby w kolejnych latach nasze produkty udowadniały że potrafimy zmienić formę w jakiej działa komunikacja online. Jesteśmy wielkimi fanami asynchronicznej komunikacji. Naszym celem jest to, żeby nasze narzędzia pomagały jak najbardziej efektywnie naszym klientom w pracy z ich klientami.

To tyle jeśli chodzi o kilka słów wstępu. W tej chwili musimy przejść przed taką techniczną czynność, czyli wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i tu w tym momencie chciałbym zaproponować kandydaturę pana mecenasa Ryszarda Ptasińskiego, jednocześnie zapraszam do składania innych kandydatur. Dajmy sobie chwilę i przejdziemy do głosowania.


Dokumenty na Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 18 sierpnia 2020 r.

Zapis wideo Walnego Zgromadzenia z dnia 18 sierpnia 2020 r.