Skonsolidowany raport za III kwartał 2022/23 roku finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Zarządu
Materiał dodatkowy: prezentacja
Materiał dodatkowy - wybrane dane finansowe w ujęciu kwartalnym

Skonsolidowany Raport za I połowę 2022/23 roku finansowego

Sprawozdanie Zarządu
Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego
Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania jednostkowego
Materiał dodatkowy - wybrane dane finansowe w ujęciu kwartalnym
Materiał dodatkowy - prezentacja

Skonsolidowany raport za I kwartał 2022/23 roku finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Zarządu
Materiał dodatkowy: prezentacja
Materiał dodatkowy - wybrane dane finansowe w ujęciu kwartalnym

Skonsolidowany Raport za 2021/22 rok finansowy

Sprawozdanie Zarządu
Pliki xhtml do raportu skonsolidowanego
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Materiał dodatkowy: prezentacja
Materiał dodatkowy: komunikat prasowy
Podstawowe dane finansowe

Raport jednostkowy za 2021/22 rok finansowy

Pliki xhtml do raportu jednostkowego
Sprawozdanie Zarządu
Jednostkowe sprawozdanie finansowe

Skonsolidowany raport za III kwartał 2021/22 roku finansowego

Sprawozdanie Zarządu
Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Materiał dodatkowy: prezentacja

Skonsolidowany Raport za I połowę 2021/22 roku finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Zarządu
Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania skonsolidowanego
Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania jednostkowego
Materiał dodatkowy - wybrane dane finansowe w ujęciu kwartalnym

Skonsolidowany raport za I kwartał 2021/22 roku finansowego

Sprawozdanie Zarządu
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Materiał dodatkowy - wybrane dane finansowe w ujęciu kwartalnym

Raport jednostkowy za 2020/21 rok finansowy

Sprawozdanie Zarządu
Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Raport audytora

Raport skonsolidowany za 2020/21 rok finansowy

Sprawozdanie Zarządu
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Raport Audytora
Materiał dodatkowy: prezentacja
Materiał dodatkowy: wybrane dane finansowe

Skonsolidowany raport za III kwartał 2020/21 roku finansowego

Sprawozdanie Zarządu
Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Materiał dodatkowy - prezentacja
Materiał dodatkowy - wybrane dane finansowe w ujęciu kwartalnym

Skonsolidowany raport za I połowę 2020/21 roku finansowego

Sprawozdanie Zarządu
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Raport audytora z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Raport audytora z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego
Materiał dodatkowy - wybrane dane finansowe w ujęciu kwartalnym

Skonsolidowany Raport za I kwartał 2020/21 roku finansowego

Sprawozdanie zarządu
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Materiał dodatkowy - wybrane dane finansowe w ujęciu kwartalnym
Materiał dodatkowy - prezentacja

Raport jednostkowy za 2019/20 rok finansowy

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
Sprawozdanie Zarządu
Raport Audytora

Raport skonsolidowany za 2019/20 rok finansowy

Sprawozdanie Zarządu
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Sprawozdanie Audytora
The LiveChat Living Constitution - dokument zawierający misję, wizję i kluczowe wartości Spółki
Materiał dodatkowy: prezentacja

Skonsolidowany Raport za III kwartał 2019/20 roku finansowego

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Sprawozdanie Zarządu
Materiał dodatkowy: prezentacja

Skonsolidowany Raport za I połowę 2019/20 roku finansowego

Sprawozdanie Zarządu
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Raport rewidenta z badania sprawozdania skonsolidowanego
Raport rewidenta z badania sprawozdania jednostkowego

Skonsolidowany Raport za I kwartał 2019/20 roku finansowego

Sprawozdanie Zarządu (Informacja dodatkowa)
Sprawozdanie skonsolidowane
Sprawozdanie jednostkowe

Jednostkowy Raport za 2018/19 rok finansowy

Sprawozdanie Zarządu
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
Opinia Audytora
Ocena Rady Nadzorczej

Skonsolidowany Raport za 2018/19 rok finansowy

Sprawozdanie Zarządu
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Opinia Audytora
Ocena Rady Nadzorczej
Wybrane dane finansowe w ujęciu kwartalnym

Skonsolidowany Raport za III kwartał 2018/19 roku finansowego

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
Pozostałe informacje do Raportu kwartalnego

Skonsolidowany Raport za I połowę 2018/19 roku finansowego

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy LiveChat Software za I połowę 2018 r. obr.
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe LiveChat Software S.A. za I połowę 2018 r. obr.
Sprawozdanie Zarządu za I połowę 2018 r. obr.
Raport Rewidenta z Przeglądu Raportu Jednostkowego
Raport Rewidenta z Przeglądu Raportu Skonsolidowanego

Skonsolidowany Raport za I kwartał 2018/19 roku finansowego

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
Pozostałe informacje do Raportu kwartalnego

Raport Skonsolidowany za 2017/18 rok finansowy – korekta II

Sprawozdanie Finansowe Grupy LiveChat Software
Sprawozdanie Biegłego Rewidenta
Sprawozdanie Zarządu
Sprawozdanie Rady Nadzorczej LiveChat Software S.A.

Raport Jednostkowy za 2017/18 rok finansowy – korekta II

Sprawozdanie Finansowe LiveChat Software S.A.
Sprawozdanie Biegłego Rewidenta
Sprawozdanie Zarządu
Sprawozdanie Rady Nadzorczej LiveChat Software S.A.

Raport Skonsolidowany za 2017/18 rok finansowy – korekta

Sprawozdanie Finansowe Grupy LiveChat Software
Sprawozdanie Biegłego Rewidenta
Sprawozdanie Zarządu

Raport Jednostkowy za 2017/18 rok finansowy – korekta

Sprawozdanie Finansowe LiveChat Software S.A.
Sprawozdanie Biegłego Rewidenta
Sprawozdanie Zarządu

Raport Skonsolidowany za 2017/18 rok finansowy

Sprawozdanie Finansowe Grupy LiveChat Software
Sprawozdanie Biegłego Rewidenta
Sprawozdanie Zarządu

Raport Jednostkowy za 2017/18 rok finansowy

Sprawozdanie Finansowe LiveChat Software S.A.
Sprawozdanie Biegłego Rewidenta
Sprawozdanie Zarządu

Skonsolidowany Raport za III kwartał 2017/18 roku finansowego

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
Sprawozdanie Zarządu

Skonsolidowany Raport za I połowę 2017/18 roku finansowego

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy LiveChat Software za I połowę 2017 r. obr.
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe LiveChat Software S.A. za I połowę 2017 r. obr.
Sprawozdanie Zarządu za I połowę 2017 r. obr.
Raport Rewidenta z Przeglądu Raportu Jednostkowego
Raport Rewidenta z Przeglądu Raportu Skonsolidowanego

Skonsolidowany Raport za I kwartał 2017/18 roku finansowego

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
Sprawozdanie Zarządu

Raport Skonsolidowany za 2016/17 rok finansowy

Sprawozdanie Finansowe Grupy LiveChat Software
Sprawozdanie Biegłego Rewidenta
Sprawozdanie Zarządu

Raport Jednostkowy za 2016/17 rok finansowy

Sprawozdanie Finansowe LiveChat Software S.A.
Sprawozdanie Biegłego Rewidenta
Sprawozdanie Zarządu

Skonsolidowany Raport za III kwartał 2016/17 roku finansowego

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
Sprawozdanie Zarządu

Raport Skonsolidowany za I połowę 2016/17 roku finansowego

Sprawozdanie Zarządu z działalności w I półroczu 2016 r. obr.
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2016 r. obr.
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2016 r. obr.
Raport z przeglądu Sprawozdania Jednostkowego
Raport z przeglądu Sprawozdania Skonsolidowanego

Skonsolidowany Raport za I kwartał 2016/17 roku finansowego

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I kwartał
Sprawozdanie Zarządu

Raport Jednostkowy za 2015/16 rok finansowy

Jednostkowe sprawozdanie finansowe LiveChat Software S.A.
Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności LiveChat Software S.A. w 2015 roku obrotowym
Raport z badania sprawozdania finansowego LiveChat Software S.A.
Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Raport Skonsolidowany za 2015/16 rok finansowy

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LiveChat Software S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software S.A.
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LiveChat Software S.A.
Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Skonsolidowany Raport za I-III kwartał 2015/16 roku finansowego

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Sprawozdanie Zarządu

Raport Skonsolidowany za I połowę 2015/16 roku finansowego

Sprawozdanie Zarządu z działalności w I półroczu 2015 r. obr.
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2015 r. obr.
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2015 r. obr.
Raport z przeglądu Sprawozdania Jednostkowego
Raport z przeglądu Sprawozdania Skonsolidowanego

Skonsolidowany Raport za I kwartał 2015/16 roku finansowego

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I kwartał
Pozostałe informacje do Raportu Kwartalnego

Raport Jednostkowy za 2014/15 rok finansowy

Jednostkowe sprawozdanie finansowe LiveChat Software S.A.
Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności LiveChat Software S.A. w 2014 roku obrotowym
Raport z badania sprawozdania finansowego LiveChat Software S.A.
Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Raport Skonsolidowany za 2014/15 rok finansowy

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LiveChat Software S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software S.A.
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LiveChat Software S.A.
Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Skonsolidowany Raport za III kwartał 2014/15 roku finansowego

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za III kwartał
Pozostałe informacje do Raportu Kwartalnego

Raport Skonsolidowany za I połowę 2014/15 roku finansowego

Sprawozdanie Zarządu z działalności w I półroczu 2014 r. obr.
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2014 r. obr.
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2014 r. obr.
Raport z przeglądu Sprawozdania Jednostkowego
Raport z przeglądu Sprawozdania Skonsolidowanego

Skonsolidowany Raport za I kwartał 2014/15 roku finansowego

Raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2014 r.

Raport Jednostkowy za 2013/14 rok finansowy

Jednostkowe sprawozdanie finansowe LiveChat Software S.A.
Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności LiveChat Software S.A. w 2013 roku obrotowym
Raport z badania sprawozdania finansowego LiveChat Software S.A.
Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Raport Skonsolidowany za 2013/14 rok finansowy

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LiveChat Software S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software S.A.
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LiveChat Software S.A.
Opinia niezależnego biegłego rewidenta