29.12.2022

Dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki na poczet dywidendy

Zaliczka na poczet dywidendy w wysokości 1,46 zł na akcję zostanie wypłacona w dniu 5 stycznia 2023 roku.