16.01.2021

Planowana data publikacji wstępnych danych finansowych

Począwszy od danych za Q4 2020/21 Spółka publikuje informacje dotyczące wstępnych szacunkowych danych dot. skonsolidowanych przychodów Spółki w poszczególnych kwartałach najpóźniej do trzeciego dnia roboczego po zakończeniu odpowiedniego kwartału.

27.12.2021

Dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki na poczet dywidendy

Zaliczka na poczet dywidendy w wysokości 1,14 zł na akcję zostanie wypłacona w dniu 3 stycznia 2022 roku.