Planowana data publikacji wstępnych danych finansowych

Począwszy od danych za Q4 2020/21 Spółka publikuje informacje dotyczące wstępnych szacunkowych danych dot. skonsolidowanych przychodów Spółki w poszczególnych kwartałach najpóźniej do trzeciego dnia roboczego po zakończeniu odpowiedniego kwartału.