26.02.2020

Publikacja raportu za III kwartał 2019/20 roku finansowego

Publikacja raportu za III kwartał 2019/20 roku finansowego

30.06.2020

Wrocław

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny

Ostateczna data publikacji zostanie potwierdzona w raporcie bieżącym