Publikacja raportu za III kwartał 2020/21 roku finansowego