Dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki na poczet dywidendy

Zaliczka na poczet dywidendy w wysokości 1,14 zł na akcję zostanie wypłacona w dniu 3 stycznia 2022 roku.