Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021/22 roku finansowego