Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2022/23